mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Social Democratic Party of Albania (Political party, Albania)

Partia Socialdemokrate e Shqipërisë - PSDSH

Last modified: 2009-08-15 by
Keywords: social democratic party of albania | partia socialdemokrate e shqiperise | psdsh | rose (red) | letters: psd (red and black) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Flag of PSDSH]

Flag of PSDSH - Image by Ivan Sache, 9 March 2009


See also:


Presentation of PSDSH

PSDSH, founded in 1991 and led by Skënder Gjinushi (chairman of the Parliament, 1997-2001), won seven seats in the Parliament in the 2005 elections.

Ivan Sache, 9 March 2009


Flag of PSDSH

The flag of PSDSH, in proportions 5:7, is horizontally divided red- white-black with, in the middle, a white disk charged with the emblem of the party.
The emblem of PSDSH shows a red rose with green stem and leaves and the letters "P", "S" and "D" horizontally divided red-black.

The symbols of the PSDSH are described in the party statutes as follows:

Article 8.
Simboli i PSDSH është një gonxhe trëndafili ngjyrë alle gati në lulëzim me gjethe dhe kërcell të gjelbër të vendosur majtas ndërmjet gërmave P.S.D, në formën:
[Image]
Për të simbolizuar ngjyrat e flamurit kombëtar, gjysma e sipërme e gėrmave P.S.D. është me ngjyrë të kuqe të ndezur dhe gjysma e poshtme me ngjyrë të zezë.

Article 9.
PSDSH ka stemën e saj në qendër të së cilës është vendosur simboli i Partisë, i cili rrethohet me emrin e plotë të saj me gërma kapitale PARTIA SOCIALDEMOKRATE E SHQIPËRISË.
Në fund të simbolit vendoset numri 1991, që është viti i krijimit të PSDSH.

Article 10.
PSDSH ka flamurin e saj me tre shirita gjatësorë me ngjyra nga lart poshtë: të kuqe, të bardhë, të zezë si në figurë:
[Image]
Në qendër të shiritit me ngjyrë të bardhë vendoset simboli i PSDSH.
Përmasat e flamurit, gjerësi- gjatësi janë në raportin 1:1.4.

Ivan Sache, 9 March 2009

Mostbet