mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Bukovec (Czech Republic)

Frýdek-Místek okres, Moravian-Silesian Region

Last modified: 2004-01-24 by
Keywords: bukovec |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | | mirrors
This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts
[Bukovec flag] by Jarig Bakker, 16 Jan 2004
adopted 4 Jun 1998 See also:

Bukovec municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1998) - Bukovec, Frýdek-Místek district, Moravosilesian region - adopted 4 Jun 1998 - there is a slight different flag at this site.
Description: Flag: "List tvorí modrá žerdová a žlutá vlající cást, v modrém poli polovina žluté orlice s cervenou zbrojí spojená s polovinou zelené bukové ratolesti o pul a dvou listech ve žlutém poli. Pomer šírky k délce listu je 2:3."
CoA: "Modro-zlate polcený štít, vpravo vyniká pul zlaté orlice s cervenou zbrojí, vlevo pul zelené bukové ratolesti s jedním polovicním a dvema celými listy".
Jarig Bakker, 16 Jan 2004

Bukovec CoA

[Bukovec CoA] from this site.
Mostbet