mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Frycovice, Czech Republic

Frýdek-Místek okres, Moravosilesian Region

Last modified: 2023-07-03 by
Keywords: frycovice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | | mirrors
This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts
[Fryčovice flag] by Pascal Gross, 28 Dec 2003
adopted 19 Feb 1998 See also:

Fryčovice municipality flag

Image after Peter Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1998); adopted 19 Feb 1998.
Fryčovice, okres Frydek-Mistek - flag and CoA available at this webpage.
Info in Czech:
CoA: V červeném štítu dvě stříbrné špice (hroty) sahající k hornímu okraji štítu, mezi nimi nahoře zlatá lilie.
Flag: Červený list se dvěma bílými klíny na vlající části s hroty u žerdi, mezi nimi žlutá lilie, jejíž osa je od žerdi vzdálena 2/9 šířky praporu. Poměr šířky k délce je 2:3.
Explanation: Ves Fryčovice dal vysadit podle magdeburského práva roku 1270 olomoucký biskup Bruno ze Šaumburka. Obec od té doby byla biskupským lénem a dlouhá staletí podléhala biskupskému hradu Hukvaldy.
Znak vychází ze znaku olomouckého biskupství, který je zřejmě odvozen od rodového erbu biskupa Bruna, zakladatele obce a připomíná tedy jak jeho samého, tak i někdejší dlouholetou, církevní vrchnost. Lilie je symbolem Panny Marie, jíž je zasvěcen místní farní kostel, připomínaný již před polovinou 14. století.
Prapor opakuje obraz znaku, lilie je ovšem umístěna rovnoběžně s žerdí.
Pascal Gross, 28 Dec 2003

Fryčovice CoA

[Fryčovice CoA] image from this webpage.
  Red dog casino