mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Velke Zernoseky, Czech Republic

Litomerice okres, Usti region

Last modified: 2004-02-14 by
Keywords: velke zernoseky |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors




This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts
[Velké Zernoseky flag] by Jarig Bakker, 12 May 2001
adopted 1 Dec 1997 See also:

Velké Žernoseky flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1997) - Velké Žernoseky, Litoměřice district, Ústí region - adopted 1 Dec 1997. Description in Czech: "Dne 1. prosince 1997 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci Velké Žernoseky znak a prapor.
Figury do znaku byly voleny tak, aby odrážely jak jméno obce, tak její věhlas.
Již od prehistorických dob vznikaly v místě dnešní obce a jejím okolí lomy. Těžily se zde především opuky a křemenné porfyry vhodné k všestrannému použití. Pojmenování obce bylo odvozeno od pracovní činnosti jejích dávných obyvatel, kteří z kamenů vyráběli tesáním či sekáním mlýnské kameny - žernovy. Stříbrný žernov v obecním znaku je mluvícím znamením.
V historické době proslavilo Velké Žernoseky především zdejší víno. Pěstování vinné révy na svazích okolních kopců bylo výrazně rozšířeno po polovině 13. století. Modrý hrozen a dva zelené révové listy symbolizují místní staleté vinařské tradice.
Dvě hlavní tinktury obecního znaku a stejně tak barvy obecního praporu jsou zlatá (resp. žlutá) a zelená. Modrý svislý pruh v žerďové části praporu je odvozen od barvy hroznu v obecním znaku.
Autorem znaku Velkých Žernosek je Stanislav Kasík, jeho spoluautorem místní občan Alfréd Uhl.
(description on this webpage)
Jarig Bakker, 14 Jan 2004

Velké Žernoseky CoA

[Velké Zernoseky CoA] from this site.

  Mostbet