mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Obrnice (Czech Republic)

Most okres, Usti region

Last modified: 2023-07-03 by
Keywords: obrnice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | | mirrors
This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts
[Obrnice flag] by Jarig Bakker, 13 Jan 2004
adopted ? See also:

Obrnice municipality flag

Obrnice, Most district, Ústí region - no adoption date found at this webpage, just some info:
"Znakem obce Obrnice je ve stríbrném štítu modrý ondrejský kríž a nad ním modrý vinný hrozen, z nehož vyrustají tri zelené vinné listy. Ondrejský kríž svými rameny symbolizuje "križovatku" dvou historických železnicních tratí, jejichž výstavba zpusobila rozvoj obce. Vinný hrozen ukazuje k nejstaršímu známému držiteli obce, k cisterciáckému klášteru v Oseku, který v okolí obce mel vinice. Obyvatelstvu Obrnic je všeobecne známý pomístní název "Na vinici", který oznacuje lokalitu, kde klášterní vinice bývaly. Tri zelené vinné listy symbolizují tri obce pod jednou samosprávou se sídlem v Obrnicích.
Jarig Bakker, 13 Jan 2004

Obrnice CoA

[Obrnice CoA] from this webpage.
  Red dog casino