mostbet
This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Svetec (Czech Republic)

Teplice okres, Usti region

Last modified: 2004-02-07 by
Keywords: svetec |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | | mirrors
This page is best viewed with ISO:8859-2, aka Latin2, aka Central European fonts
[Světec flag] by Jarig Bakker, 28 Jan 2004
adopted 19 May 1998 See also:

Světec municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1998); Světec, Teplice district, Ústí region - adopted 15 Dec 1998.
Description: "Vlajka pro obec Světec je odvozena od obecního znaku obce Světec tak, že zachovává z větší části barevnost pro zachování kontinuity se znakem a zahrnuje v sobě hlavní heraldické členění.
Jednu třetinu obecní vlajky tvoří svislý žlutý pruh a zbývající dvě třetiny obecní vlajky jsou děleny pěti vodorovnými pruhy tak, že shora dolů, je černý pruh, stříbrný pruh, černý pruh, stříbrný pruh a dole opět černý pruh.
Každý z pruhů je 1/5 výšky obecní vlajky obce Světec."
From this site.
Jarig Bakker, 28 Jan 2004

Světec CoA

[Světec CoA] from this site.

Description: "Hlavní štít je členěn polcením. Na zlatém poli pravé poloviny štítu je na třech zelených pahorcích strom (hrušeň) v přirozených barvách. Na levé polovině štítu jsou dvě stříbrná břevna, takže od vrchu štítu dolů je černý pruh, stříbrný pruh, černý pruh, stříbrný pruh a zase černý pruh.
Pro obec Světec vypracoval autor obecního znaku a vlajky."  Mostbet